Kukurūzų skynimo ir lukštenimo varžybų taisyklės

Jas 1980 m. balandžio mėn. sudarė nacionalinis taisyklių komitetas Omahoje, Nebraskos valstija, ir tais pačiais metais naudotos nacionaliniame konkurse Ouklyje, Kanzase. Vėliau buvo šiek tiek pakoreguotos.

Tisklas – šio konkurso tikslas – išrinkti varžybų dalyvį, kuris gali prilukštenti daugiausia kukurūzų burbuolių į priekabą ir kuris tuo pat metu išlukštens visas tame plote esančias burbuoles. Išlukštenti kukurūzai bus be jokių lukštų. Laikykitės žemiau nurodytų kriterijų.

Pradėjimas ir sustojimas – bus dedamos visos pastangos, kad kukurūzų kokybė ir pobūdis bei kitos sąlygos lukštenimui bus kuo vienodesnės. Varžybų dalyviai bus pasiruošę pradėti ir užėmę poziciją, kai bus pradėtas skaičiuoti laikas. Likus vienai minutei iki varžybų pradžios pasigirs signalinis šūvis, kad visi pasirengtų. Po minutės nuskambės signalas, skelbiantis varžybų pradžią. Varžybų pabaigoje taip pat bus duotas signalas. Po jo visi lukštentojai turi nedelsiant sustoti. Visi kukurūzai, likę rankose, nuskambėjus signalui, bus laikomi išlukštentais.

Burbuolių rinkėjai – vienas rinkėjas ir vienas teisėjas su maišais rankose seks paskui kiekvieną varžybų dalyvį ir rinks visas likusias burbuoles arba burbuoles, kurios nepataikė į priekabą. Kiekvienas varžybų dalyvis turi nurinkti visas burbuoles nuo stiebų, augančių nurodytoje eilėje, nors jie ir būtų nulinkę į kitas eiles. Rinkėjai surinks visas burbuoles, esančias ant žemės, nuo viduriniosios eilės iki kitos eilės vidurio. Rinkėjai surinks visas burbuoles, kurios nepatikė į priekabą arba buvo permestos už jos. (išimtis – jokio rinkimo on the turn.) Negalima lukštenti eilės gale, kai pereinate į kitą eilę, tačiau, jeigu varžybų dalyvis pereina, o priekabos dar nėra, jis gali išlukštenęs mesti burbuoles ant žemės be jokios baudos, kol prisiveja priekaba. Visi kukurūzai bus surinkti. Ar kukurūzai tinkami pardavimui, nuspręs komitetas. Teisėjai turės laikmačius ir matuos laiką.

Išskaitymai – už kiekvieną svarą surinktų burbuolių, trys svarai burbuolių bus išskaičiuota iš galutinio varžybų dalyvio išluštentų burbuolių svorio. Jeigu kurios nors burbuolės praskris pro šalį ir nepataikys į priekabą, varžybų dalyvis gali pasirinkti – arba paimti burbuoles, arba toliau lukštenti. Lukštenimo švarumas bus skaičiuojamas žemiau nurodytu būdu, ir skaičiuosis tik lukštai, kurie liko prikibę prie burbuolės.

30 svarų pavyzdys bus atimtas iš bendro išlukštentų burbuolių svorio 30 minučių klasėje. 10 ir 20 minučių klasėse 20 svarų pavyzdys, o ne 30, bus atimtas iš bendro išlukštentų burbuolių svorio.

Varžybų dalyvis galės stebėti, kaip bus sveriamos surinktos burbuolės, lukštai (išlukštentos burbuolės?) ir kaip bus atskaičiuota 30 arba 20 svarų pavyzdys. Vienas teisėjas prižiūrės viso krovinio išėmimą iš priekabos.

Kitos taisyklės – Siūloma, kad eilė būtų tokio ilgio, kad būtų tik vienas apsisukimas. Tai neleis kiekvieną kartą lukštenti grįžtamąją eilę. Varžybų dalyviai turės vieną galimybę ir vieną rezultatą. Žemės plotas bus ištrauktas ir tai apspręs, kas pirmas lukštena.

Siūloma 30 colių pločio eilės. Priekabos aukštis – nuo 62 iki 66 colių su 4 pėdų aukščio pritvirtinta lenta atmušimui virš priekabos pagrindo. Dėl žiūrovų saugumo turėtų būti aptverta tvora svėrimo teritorija. Per varžybas žiūrovai turi likti už priekabos ir netrukdyti.

Pertrauka – bus leidžiama dėl bet kokios priežasties, kurios negali kontroliuoti varžybų dalyvis ir tai nėra jo kaltė, pvz., sulūžusi priekaba ar rūpesčiai dėl arklių. Jeigu atsiranda pertrauka, teisėjas leidžia lukštenti burbuoles tokį patį laiką, kai jau nuskambėjo varžybų pabaigos signalas. Pertrauka nebus skelbiama, jeigu sulūžta varžybų dalyvio asmeninė įranga. Kiekvienas varžybų dalyvis turi pasitikrinti savo įrangą prieš varžybų pradžią. Pakeitimai įmanomi tik prieš prasidedant varžyboms.


 

Burbuolių skynimo varžybų klasės:

Jiegu įmanoma, kiekvienam varžybų dalyviui reiktų suteikti lauką pasipraktikuoti keletą minučių prieš varžybas. Vienu laiku burbuoles lukštens tik vienas žmogus.

TOP